Vi er Godkjent for Ansvarsrett!

Sentral Godkjenning

Vi innehar Sentral Godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10) fra Direktoratet for Byggkvalitet.
Det innebærer at alle våre ansatte har lovpålagt Yrkesskadeforsikring og Ansvarsforsikring. Dette betyr i korte trekk at vi innehar ansvarsrett for arbeid alt vi utfører.  Henholdsvis i tiltaksklasse 1.
Vår visjon er fornøyde kunder og trygge arbeidsforhold, derfor velger vi å inneha Sentral Godkjenning. Så DU skal være trygg på at du har valgt riktig entreprenør til ditt oppdrag.

Vår godkjenning kan du laste ned HER, alternativt kan du sjekke vår godkjenning i DIBK sitt register HER